Lovande genterapi mot Alzheimer

Amerikanska forskare har lyckats bromsa demenssjukdomen Alzheimer hos sex patienter som behandlats med en form av genterapi.

Det var för fyra år sen som forskarna injicerade genförändrad vävnad i hjärnan hos patienterna. Det var hudceller från patienterna själva som hade förändrats till att i stället producera stora mängder av ett tillväxtämne, NGF. Det hindrar att nervceller dör och förbättrar nervcellers funktion i hjärnan.

Och i den första utvärderingen så ser forskarna att patienternas minnesfunktion inte försämras lika snabbt som tidigare och deras hjärnaktivitet är livligare än förut.

Men forskarna vid University of California i San Diego understryker att den här avancerade behandlingen fortfarande är i sin linda, och att den aldrig kommer att erbjuda full bot mot Alzheimer.