"Den självkörda radioboken"

De f.d. SR Värmland-journalisterna
Mia Ohlsson och Mia Lindgren har producerat den första läroboken i sitt slag, om radioproduktion.
I boken ingår en antologi, där flera radiopersonligheter skriver om radio och en CD, där elever interaktivt kan öva sig i radioproduktion.
Flera av exemplen på CD-n är hämtade från SR Värmland.