Revisor avgår i protest

Det tyngsta namnet bland revisorerna i Mark, Alvar Sundqvist, centerpartist och ordförande för revisorerna i kommunen, avgår från alla sina uppdrag. Anledningen är bristen på stöd för revisorernas förslag att inte bevilja Barn- och ungdomsnämnden ansvarsfrihet.
Barn- och ungdomsnämnden lät kostnaderna skena iväg femton miljoner mer än budgeterat under förra året.