Nätverk för "glömda barn" i Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik bildas ett nätverk för dom glömda barnen. Under ett år har ett 30-tal Örnsköldsviksbor , från alla delar av samhället, poliser, kyrkan, skolan, kommunen och föräldrar utbildat sig för att ta hand om dom allt fler barnen i kommunen som far illa.

I fjol ökade antalet anmälningar till familje- och individomsorgen med 35 procent och anmälningarna rör mest barn till missbrukare.