Regeringen splittrad i frågan om datalagring

Regeringen är inte överens om Datalagringsdirektivet, rapporterar Kaliber i P1. Miljöpartiet tycker att direktivet är ett för stort intrång i privatlivet – medan Socialdemokraterna är för datalagringen.

Miljöpartiet är kritiskt till datalagringsdirektivet. Partiets rättspolitiska talesperson Annika Hirvonen säger till P1-programmet Kaliber att hon tycker att det är ett för stort intrång i privatlivet.

– Det är en för långtgående inskränkning av den personliga integriteten om man tänker på vad man ska uppnå i brottsutredande och brottsförebyggande effekter.

Det var efter att EU-domstolen ogiltigförklarade datalagringsdirektivet med hänvisning till att det var ett för stort intrång i medborgarnas privatliv som frågan väcktes till liv i Sverige igen.

Leverantörerna som sparar datan om vem du ringer med mera slutade att lagra uppgifterna, men en snabbutredning kom fram till att svensk lag i stort gäller eftersom Sverige har fler regler kring datalagringen. Men att små förändringar kan göras. Till exempel kan ändringar handla om kontroll av vad som händer med uppgifterna efter polisen använt dom.

Förslaget på förändringar kommer till våren.

Men miljöpartiet vill alltså se över lagarna mer, med tanke på att det handlar om, som de säger en massövervakning över hela befolkningen.

– Det är en tydlig signal från EU-domstolen att det här faktiskt är den viktig rättighet som behövs tas på större allvar än man har gjort.

Men inrikesministern, Anders Ygeman (S) är inte villig att göra om lagarna speciellt mycket. Han är nöjd med att EU-domen inte påverkade svensk lag.

– Det är ju bra det för det är en av polisens viktigare redskap för att bekämpa organiserad brottslighet.

Miljöpartiet kommer att driva vidare frågan i vilket fall och regeringen står alltså splittrad i frågan. Annika Hirvonen miljöpartiet igen.

– Jag tror att det är viktigt att man funderar ordentligt från lagstiftarens sida. Min uppfattning är att vi behöver stärka personliga integriteten.

Hör mer i Kaliber på söndag