Kullenhuset evakueras

Det mögelangripna huset på Flogstaskolan i Uppsala - det sk Kullenhuset - kommer att evakueras i sin helhet. Det betyder att samtliga 82 elever plus personalen kommer att flytta in i andra lokaler tills vidare.
Att det fanns mögel i huset kunde konstateras för en vecka sen, och Upplandsnytt berättade i morse att skolans rektor beslutat att evakuera en elevgrupp på sju elever från huset, men att planen var att övriga elever skulle gå kvar terminen ut. Nu kommer alltså alla elever i Kullenhuset vid Flogstaskolan att evakueras. Beslutet fattades i dag av barn- och ungdomschefen i kommundelen Pia Sparreskog. På torsdagen evakuerades också alla barn på Flogsta förskola från lokalerna på Flogstavägen eftersom även det huset har befunnits vara mögelangripet. Alla avdelningar, 88 barn, finns nu i ersättningslokaler, en del av dom tillfälliga. Baracker kommer att slås upp för att klara verkamheten medan förskolelokalerna saneras. Var eleverna från Kullenhuset ska hålla till är ännu inte klart.