Uppsalas hemlösa ska kartläggas

Idag börjar en kartläggning av de hemlösa i Uppsala. Dels ska man räkna hur många som är hemlösa och dessutom försöka samla in så mycket uppgifter om de som möjligt, skriver Upsala Nya Tidning.

Vid tidigare räkningar har antalet uppskattats till några hundra personer i Uppsala. Uppsalaräkningen är del av en nationell kartläggning.