Skolledning känner sig lurad

Efter att miljö- och hälsoskyddsnämnden sagt nej till friskolan Atheneskolans verksamhet i AMIs gamla lokaler i Visby känner sig skolans initiativtagare lurade. Enligt skolledningen har ingen varnat dem tidigare och nu blir det svårt att hitta andra lokaler. Verksamheten är tänkt att börja i höst. Själva ärendet ska avgöras av byggnadsnämnden i juni, men utgången är oförutsägbar, säger Björn Andersson som är verksamhetschef för plan- och bygglov.