Länet verkstadstvåa

Jönköpings län är det län i landet som har näst flest underleverantörer till verkstadsföretag.
Bara Västra Götaland har fler. Det här visar en undersökning som verket för näringslivsutveckling, Nutek, gjort. I länet finns 240 verkstadsleverantörer med tillsammans 6000 anställda. Sten Axelsson vid Nutek, säger till Nyheterna att han är överraskad av att det finns så många underleverantörer och att så många av företagen arbetar mot en lokal marknad. Det här talar mot en omfattande utflyttning av jobb till låglöneländer enligt Nutek.