Låt barnen ta plats när nyanlända kommer till förskolan

1:09 min

Låt barnen ta plats och få en viktig roll när nyanlända barn tas emot. Då blir förskolan en plats där alla inkluderas oavsett bakgrund, säger Ellinor Skaremyr från Skövde som skrivit en uppsats i ämnet.

Ellinor Skaremyr är förskollärare i Skövde och har skrivit sin licentiatuppsats vid Karlstads Universitet.

Under fem månader följde hon två nyanlända barn noggrant. Det ena barnet hade rötterna i persiska språket medan det andra hade engelska som första språk.

Hennes slutsats är att nyanlända barn kombinerar kroppsspråk med talspråk, och att de mer erfarna barnen i miljön är mycket viktiga för att introducera de nya barnen.

– Detta gäller inte enbart barn till nyanlända, utan gäller också för barn som är nya på förskolan, oavsett bakgrund i övrigt, säger hon.

– Barn lär av barn och bör ges en mer framträdande roll än vad som sker idag, är hennes slutsats.

Flerspråkighet blir en allt mer aktuell fråga i en tid då antalet barn med annat modersmål än svenska har ökat. Ellinor Skaremyr ska nu närmast följa ett försök med en mobil finsk förskola i Skövde.

–  Det skulle vara intressant att göra en vetenskaplig studie och titta på barns sociala samspel i förskolan inom området flerspråkighet.