Krav på bättre kvalitet i forskningen

5:12 min

Bättre kvalitet på forskning krävs från både vetenskapliga tidskrifter, och från de som betalar forskningen. Bakgrunden är att många experiment inte går att upprepa, efter att de har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. För att man ska kunna lita på forskning krävs att den går att upprepa så att resultaten kan anses som säkra.

Vi hör hur en av årets Nobelpristagare i kemi, Eric Betzig, vid Janelia research institute utanför Washington i USA, kunde vänta i två år med att publicera sina resultat. Under tiden kunde han göra flera experiment som visade att hans teknik höll. Han hade heller inga krav på sig att publicera många artiklar för att få pengar till sin forskning.

Mats Ulfendahl, som är huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet, säger att de inte längre ser på mängden publicerade artiklar utan på kvaliteten när de bedömer vilka som ska få nya anslag.

Lena Claesson-Welsh är professor vid Uppsala universitet, där hon forskar om cancer och blodkärl. Inne på hennes labb får vi en bild av vad kan vara för saker som man måste kunna redogöra för som forskare, så att experimenten går att upprepa.