Förvaltningsstiftelsen - Sveriges Radios ägare

Sedan 1997 ägs programbolagen Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB av Förvaltningsstiftelsen.

Stiftelsen har bildats i syfte att främja självständigheten hos de tre programbolagen. Den skall tillgodose sitt syfte genom att äga och förvalta aktier i bolagen. Detta innebär att en av stiftelsens viktigaste uppgifter är att utse ledamöter till Sveriges Radios styrelse. Förvaltningsstiftelsen utser på bolagsstämman en ordförande och åtta ledamöter.