Giftslam i älven måste bort

1:31 min

En halv miljon kubikmeter bottenslam i Göta Älv som innehåller höga halter av miljögiftet TBT måste muddras bort utanför Cityvarvets flytdockor i centrala Göteborg.

Det beslutet kom idag från Göteborgs kommuns miljöförvaltning. Det är väldigt stora mängder, cirka 500 000 kubikmeter bottenslam som måste saneras om man ska fortsätta med varvsverksamhet. 

Hur detta besked påverkar de anställdas möjlighet att ta över varvet och driva det vidare är ännu inte känt.

Det är från varvsverksamheten giftet tributyleten kommer, ett gift som förbjöds att användas på alla fartyg år 2003. Den främsta orsaken till TBT-föroreningen idag bedöms av miljöförvaltningen vara spolning och blästring av gamla TBT-bottenfärger inom varvsområdet.

Miljöförvaltningen säger också att det är rimligt att de företag som bedrivit varvsverksamhet sedan 1969 solidariskt ska stå för saneringskostnaden. Men nu är det endast det holländska företaget Damen som fått de kraven på sig, vilket beror på att företaget är i likvidation och att det är sista dagen i dag att enligt lagstiftningen kunna ställa krav på bolaget. De övriga företagen som bedrivit verksamhet efter 1969 och som kommer att få krav är resterna från det statliga företaget Celsius och också Volvo Group.

Vid en jämförelse med muddring utanför Oskarshamn så bedömer förvaltningen kostnaden på mellan 150 och 300 miljoner kronor.