Kommunerna förlorar miljonbelopp till friskolor.

De kommunala skolorna tappar allt fler elever till idrottsfriskolan Prolympia och det innebär att kommunerna förlorar miljontals kronor, för varje elev är värd minst 35 000 kronor per år.

Prolympia expanderar nu på alla dom tre orter i länet där skolan finns, i Jönköping, Nässjö och Värnamo. Till hösten kommer över 600 barn att gå i någon av Prolympiaskolorna. Friskolans rektor Rune Tedfors tror att Prolympia tillgodoser något som inte funnits tidigare i de kommunala skolorna.

Prolympias dragningskraft gör att de kommunala skolorna förlorar elever och den skola som har drabbats värst är Kungsängsskolan i Jönköping. När Prolympia i Jönköping öppnade tappade Kungsängsskolan sex hela klasser och har sedan fortsatt att förlora elever. Varje förlorad elev innebär ett hål i den kommunala kassan. 25 miljoner kronor ska Prolympia ha för att de tar hand om 600 elever och trots att friskolan samtidigt tar över kostnader, så förlorar kommunerna pengar, säger Nils Karlsson, barn- och utbildningschef i Nässjö kommun.