Same Ätnams ordförande upprörd efter minskat bidrag

Same Ätnam måste minska sin kostym. Förra veckan beslutade kulturrådet att bevilja Same Ätnam 335 000 kronor i organisationsbidrag för det här året - mer än en halvering av förra årets bidrag. Same Ätnams ordförande Kristina Lasko mottog beslutet med bestörtning.

Riksorganisationen Same Ätnam hade planerat med 1,4 miljoner kronor i bidrag från sametingets kulturråd. Vid landsmötet i Umeå klubbades en budget igenom som byggde på detta. Förra året fick Same Ätnam 850 000 kronor i organisationsbidrag av sametingets kulturråd - men nu dras anslaget ner till 335 000 kronor. Same Ätnam måste dessutom skicka in en ny revisionsberättelse innan de får några pengar alls.
 - Jag är upprörd. Kulturrådet ger ett klart besked om att Same Ätnam inte längre är intressant och ska inte finnas med på den politiska dagordningen, säger Kristina Lasko, ordförande i Same Ätnam.

Vad får det här för konsekvenser?
- Det får stora konsekvenser. Vi har ju jobbat in oss som ett remissorgan i olika frågor och vi kan nu inte jobba utåt lika mycket längre. Dessutom måste vi säga upp personal, säger Lasko.

”Anpassning till budgetramar”
Per Niila Stålka, tidigare Albinsson, är ledamot i kulturrådet och han förklarar beslutet att det är fler och fler organisationer som ska dela på pengarna.
Dessutom har potten till samiska organisationer minskat sedan sametingets plenum beslutat att inrätta en särskild pott på tre och en halv miljon kronor för näringsorganisationer.
 - Det är en anpassing till de budgetramar som finns och som sametinget beslutat om i plenum, säger Per Niila Stålka.
Interna strider
Same Ätnam har det senaste året skakats av interna strider, bland annat efter försäljningen av slöjdalster från Same Ätnams slöjdförsäljning.
Försäljningen har kritiserats av revisorerna och en falang inom Same Ätnam har försökt få ordföranden Kristina Lasko efter detta.
Även Same Ätnams medlemsantal har ifrågsatts internt.
 - Det har påverkat vår bedöming såtillvida att vi begärt att få vidimerade uppgifter från revisorn om Same Ätnams medlemsantal. Vi tycker vi har gjort det vi kan för att säkerställa att det uppgivna medlemsantalet är korrekt, säger Per Niila Stålka.

LSS minskas också
Även Landsförbundet svenska samer, LSS, får mindre pengar. Deras bidrag minskar från 385 000 kronor förra året till 130 000 kronor i år. Enligt Per Niila Stålka är det samma motiv som för Same Ätnam.
Däremot får Samernas riksorgansiation återigen pengar från kulturrådet, efter flera år med knappa eller inga bidrag alls.
Sametingets plenum har ju beslutat att sametingspartier inte ska få några organisationsstöd, vilket drabbade Renägarförbundet och Samerna.
Men precis som Renägarförbundet så har Samerna särat på sametingsparti och organisation och får därmed också pengar från kulturrådet. Samernas riksorganisation får nu 227 000 kronor från kulturrådet.