Praktiska gymnasiet slipper straffavgift

Praktiska gymnasiet i Västerås slipper betala straffavgift efter att ha vidtagit åtgärder som Skolinspektionen krävt. Tidigare har skolan riskerat vite på 700 000 kronor efter att Skolinspektionen hittat en rad brister.

Det har tidigare brustit bland annat i undervisning, lärande, betygsättning, pedagogiskt ledarskap och i arbetet med elever som behöver särskilt stöd.

Nu ska skolan vidta en rad åtgärder och Skolinspektionen drar därför tillbaka hotet om straffavgift och kommer att göra en ny tillsyn på skolan våren 2015.