SD:s valtekniska samverkan i Östhammar och Håbo ovanlig

I två av länets kommuner, Håbo och Östhammar, har Sverigedemokraterna inlett valtekniska samarbeten med lokala partier. Lösningen är ovanlig, enligt statsvetaren Anders Sannerstedt. 

I Håbo är det Bålstapartiet som Sverigedemokraterna samverkar med och i Östhammar heter partiet Borgerligt alternativ. Syftet är att maximera partiernas representation i de kommunala nämnderna.

- Det som slår mig är att det är ganska få kommuner som jag har kunnat hitta där man har haft valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna.

Valteknisk samverkan innebär alltså att partierna slår ihop sina mandat och på så sätt för fler platser i de komunala nämnderna som de får fördela sinsemellan.

Och Ander Sannerstedt menar att den valtekniska samverkan, som är just teknisk och inte politisk, alltså handlar om att små partier vill förstärka sin representation i de kommunala nämnderna.

Vad tänker du kring att det är just lokala partier som ingår sådan här valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna?

- De etablerade sju riksdagsparterna har ju som policy att inte ha den här typen av samverkan med Sverigedemokraterna, och den verkar man upprätthålla överallt. Men små lokala partier som inte hittar någon att samarbeta med frestas så klart att göra upp med Sverigedemokraterna. Det innebär naturligtvis en lite legitimering av Sverigedemokraterna på orten, säger Anders Sannerstedt.