Ekologisk odling inte klimatsmart, enligt forskare

Ställs det svenska jordbruket om till 100 procent ekologiskt skulle bara hälften så mycket mat produceras på den åkerareal vi har i dag, hävdar fyra forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Forskarna anser att stödet till ekologisk odling, cirka 500 miljoner kronor per år, skulle göra mer nytta i det vanliga jordbrukets miljöanpassning, skriver de på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

Vid 40 procents lägre skörd krävs det, om 100 procent av den svenska odlingen är ekologisk, att den nuvarande åkerarealen utökas med ytterligare 1,7 miljoner hektar från nuvarande 2,6 miljoner hektar. Det hävdar de tre professorerna vid SLU, Holger Kirchmann, Lars Bergström och Thomas Kätterer tillsammans med den tidigare programchefen vid Lantbruksuniversitetet, Rune Andersson.

Forskarna ifrågasätter även en gängse bild om att ekologisk odling skulle vara klimatsmart. I debattartikeln konstaterar de att det är konventionella grödor som tar upp betydligt mer koldioxid än de ekologiska och att det därför är de konventionella som också ger mer skörderester i form av halm och rötter och därmed kan mer koldioxid bindas som mull i marken.

De fyra väjer inte för starka ord utan konstaterar att fullständig ekologisk odling skulle resultera i en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebär större belastning på miljön till en högre kostnad.

Om samma mängd mat som produceras konventionellt i Sverige i dag skulle produceras ekologiskt skulle avgången av växthusgaser öka markant, skriver forskarna som avslutar artikeln med att slå fast att det kommer bli omöjligt att nå Sveriges miljömål genom ekologisk odling.