Forskare: Ekologisk mat inte bättre än vanlig mat

1:04 min

Praktiskt taget alla populära föreställningar om ekologisk odling är felaktiga. Det menar flera forskare vid Statens Lantbruksuniversitet, SLU. Debatten drivs alltför mycket med ideologiska förtecken säger Holger Kirschmann, professor i växtnäringslära och en av undertecknarna av debattartikeln i Svenska Dagbladet.

– Den ekologiska drömmen är en dröm. Det är ett önsketänkande. Men det är tyvärr inte så att det blir som man tror, säger Holger Kirschmann, professor i växtnäringslära och en av undertecknarna av debattartikeln.

Ekologiskt odlad mat är varken mer miljövänlig eller bättre ur näringssynpunkt än konventionellt odlad mat.

Det skriver i dag några forskare vid SLU i en debattartikel i Svenska dagbladet. 

Om all odling i dag skulle bli ekologisk, skulle arealen för odling behöva fördubblas, urlakningen av jorden på näringsämnen skulle även den fördubblas, och utsläppen av växthusgaser skulle öka markant.

Statens drygt 500 miljoner kronor om året till ekologiskt jordbruk borde istället satsas på att göra konventionell odling mer resurssnål och miljövänlig, menar debattörerna.

– Våra forskningsresultat har ju avfärdats som att de inte är representativa, så funkar det inte och så vidare. Men man kan inte avfärda forskningsresultat år efter år, säger professor Holger Kirschmann.