Dålig mathantering vid sjukhus

Nästan all vårdpersonal som hanterar mat på sjukhus och äldreboenden saknar utbildning i livsmedelshygien.
Mat transporteras vid felaktiga temperaturer och rester tas inte om hand på rätt sätt. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket låtit göra och som Upsala Nya Tidnings nätupplaga tagit del av. I studien ingår 74 kommuner i sju län i södra Sverige. Totalt har 248 kök på olika vårdavdelningar granskats.