Läkarmottagning läggs inte ut på entrepenad

Landstinget Sörmland avbryter planerna på att lägga ut Kungsgatans läkarmottagning i Eskilstuna på entreprenad.

Läkarmottagningen bemannas av inhyrda läkare vilket gett dålig kontinuitet i läkarkontakterna. Därför ville Landstinget hitta en läkargrupp som kunde tänka sig att själva driva vårdcentralen.

Men det har inte lyckats och nu avbryter man planerna eftersom kontinuiteten i läkarkontakterna, enligt Landstinget, förbättrats avsevärt.

Istället ska Landstinget titta på en ny långsiktig lösning för Kungsgatans läkarmottagning, eventuellt i form av en äldrevårdscentral.