Mest kvinnor ansöker om friår

Drygt 7 av 10 som ansöker om ett friår i Skåne är kvinnor. Dessutom arbetar de allra flesta inom den offentliga sektorn.
Mats Kristoffersson på arbetsförmedlingen i Lund tror att övervikten på kvinnor som testar på friår kan bero på att det är de som tjänar minst i en familj. Det är den som man kan anse sig ha råd med att ta ledigt med 85 procent av a-kassan, som är den ersättning man får under sina fria dagar. En klar majoritet av de som vill testa på det här arbetar inom den offentliga sektorn. I friåret ska den som har en anställning kunna ta ledigt i upp till ett år. En arbetslös ska anställas under tiden vilket kan leda till problem. Både i Lund och Landskrona, som är de skånska kommuner som tar del i försöket, tror man att det kan bli svårt att hitta vikarier framöver. Bristen på vikarier hänger samman med att arbetslösheten i framförallt Lund är låg, 2,8 procent. Och speciellt i april är arbetslösheten traditionellt sett som lägst under året. Än så länge har man inte behövt stoppat några ansökningar i Lund. Däremot har man fått senarelägga en del eftersom det är svårt att hitta vikarier inom vård och omsorg och lärare. I Landskrona har man fått stoppa en ansökning från en lärare. De medel som Landskrona och Lund har fått till friårsförsöket från staten har inte använts upp än.