Dåliga rutiner leder till undernäring

Undernäring är ett stort problem bland äldre, men personalen på äldreboenden är dålig på att upptäcka undernäring, visar en undersökning gjord vid tre äldreboenden i Malmö.

Kerstin Ulander vid institutionen för hälsovetenskaper vid högskolan i Kristianstad säger att det beror på att personalen saknar rutiner.

– Det vi märkt är att det saknas rutiner för att man åtminstone väger de äldre när de kommer till boendet och sedan en gång i månaden eller var tredje månaden, så att man har en koll på oönskad viktförlust, säger Kerstin Ulander.

Personal och boende vid tre äldreboenden i Malmö blev intervjuade i undersökningen. Den visar att personalen inte har några gemensamma regler för hur man ska upptäcka undernäring och vad man ska göra åt den. Kerstin Ulander säger ansvaret ligger på ledningen för äldreboendena.

– Det finns stort engagemang hos individerna, men det finns inga genomgående ledningsambitioner hos dem som är ansvariga för äldrevården att se till att det finns de här rutinerna, säger Kerstin Ulander.