Säkerhetsbrister på bussar

Under torsdagen har SR Väst rapporterat om allvarliga brister i förarmiljön på Omninovas bussar som förare av de här bussarna på Göteborgs Spårvägar uppmärksammat. Men det har också visat sig att det finns stora brister när det gäller bussarnas säkerhet.
När Spårvägen hade fått sina 15 beställda Taxiriders som skulle användas till att köra färdtjänstresenärer så upptäcktes en mängd olika säkerhetsproblem och att de inte uppfyllde de krav som Transportrådet ställer. Det saknades ett riktigt bälte och riktiga fästanordningar till rullstolarna och det saknades markeringar på fotsteg som ska finnas så att inte personer med nedsatt syn ska trampa fel. Det fanns inte heller tillräcklig belysning och ordentliga handtag som behövs av samma skäl. Dessutom gav ett passagerarsäte så dålig sittställning att det inte gick att använda och rullstolsrampen bak var inte godkänd. En stor del av säkerhetsbristerna på Omninovas Taxirider har blivit åtgärdade men på den större bussen Multirider upptäckte Stefan Gustavsson ett allvarligt siktproblem som hör ihop med bussen grundkonstruktion. Dörr och vindrutestolpar tillsammans med backspegel tar bort en stor del av sikten för föraren snett fram åt höger. Chaufförerna kallar det för en vansinnig säkerhetsbrist och varnar för att en olycka förr eller senare kommer att inträffa.