Fristående börsövervakare

Stockholmsbörsens och Helsingforsbörsens övervak-ningsfunktioner kommer från och med halvårsskiftet att hanteras av två fristående kommittéer.

De ska enbart ägna sig åt frågor kring notering och övervakning av marknaderna i Stockholm och Helsingfors.
OMX skriver i sitt pressmeddelande att det är ett led i OMX Exchanges förtroendeskapande arbete och innebär att övervakningsfrågor i ännu högre utsträckning än i dag kommer att separeras från börsernas affärsverksamhet.