Ny kvinnojour i Västerdalarna

Förra sommaren anordnade motorklubben i Vansbro-Äppelbo en dragracetävling till minne av den mördade Marie Samuelsson.
Överskottet, 135.000 kronor, skänkte man till kvinnojouren i länet i förhoppningen att få till stånd en lokal kvinnojour i Västerdalarna, och en sån är nu på gång.

En styrelse är på väg att bildas för en kvinnojour i Västerdalarna. Till en början blir det en gemensam kvinnojour för Vansbro och Malung, men tanken är att det så småningom ska bli två, en för Vansbro och en för Malung.

En utbildning har skett inom ramen för Studieförbundet Vuxenskolan och i såväl Vansbro som Malung finns nu en handfull kvinnor som är mogna att betjäna kvinnojouren.