Dåliga rutiner döljer undernäring

Rutinerna på äldreboenden är för dåliga. Därför upptäcks inte att de boende är undernärda. Det visar en undersökning som gjorts vid Högskolan i Kristianstad.

Personal på äldreboenden har dåliga rutiner för mätning och vägning av de boende.

– Man väger inte patienterna regelbundet, man observerar inte regelbundet om de äter eller inte äter och man dokumenterar inte heller sina resultat, säger Kerstin Ulander vid Högskolan i Kristianstad.

Rutinerna är inte gemensamma för alla i personalen och det gör att det blir svårt att upptäcka om de boende är undernärda.

Undersökningen har gjorts på tre äldreboenden i Malmö.