Kritik mot cancervården

Västra Götalandsregionen sprider en felaktig och alltför positiv bild av cancervården i regionen. Det anser Sonny Jonsborg , överläkare på strålbehandlingen vid Borås lasarett.
Västra Götalandsregionen gick igår ut med en rapport om att SÄS ,Södra Älvsborgs Sjukhus, nu klarar av garantin om att ingen patient med misstänkt cancer ska behöva vänta längre än två veckor på att få komma till en specialist. Sonny Jonsborg menar att det är en tillfällighet och att situationen inom några år kan bli katastrofal. Skälet till att köerna är korta idag är att röntgenavdelningen tvingats minska antalet undersökningar på grund av personalbrist. Det gör att tillflödet av cancerpatienter stryps. Sonny Jonsborg hävdar att Västra Götaland istället har den sämsta situationen i hela landet ifråga om cancervård och behovet av mer resurser är stort.