Hembränt i Habo

Oron är stor bland föräldrar i Habo över att deras barn har så lätt att få tag i hembränd sprit. Eftersom polisen inte kan stoppa hembrännarna, så tänker föräldrarna snart ta saken i egna händer.
Flera förtvivlade föräldrar har hört av sig till Per Wärnbring, som är ordförande i socialnämnden i Habo. -Det finns föräldrar som säger att nu får det vara slut, nu sköter vi detta själva, säger Per Wärnbring. Det är känt även bland socialsekreterarna att tillgången på hembränt är stor och att det är lätt att få tag i. Så oron bland föräldrarna i Habo är befogad. - Om man vill ha tag på det så är det bara att fråga någon kompis så kan man lätt få tag på en liter, säger två killar till nyheterna som är 13 och 14 år gamla. Enligt Per Wärnbring så finns det flera personer i trakten som sysslar med den här olagliga verksamheten. Den som säljer hembränt riskerar fängelse och det är också olagligt att både tillverka, transportera, inneha och köpa hembränt. Men polisen har svårt att få fram bevis för att kunna gripa hembrännarna och dom saknar också resurser för att kunna jobba med det. När föräldrarna nu kommer till Per Wärnbring med sin oro och kräver att få stopp på hembrännarna så känner han sig otillräcklig. För det enda han kan göra är att hänvisa till polisen.