Torsk kan tas bort ur sortiment

-Om det stämmer att letterna systematiskt bryter mot internationella överenskommelser kommer Coop Sweden att överväga att sluta att köpa torsk från Lettland, säger Coops kvalitetschef Rolf Brattberg.
Uttalandet kommer efter Sydkustfiskarnas ordförande, Jan Erik Holmbergs, påstående att stora mängder torsk dör i letternas fiskegarn och att letterna fångar mycket mer torsk än kvoterna tillåter. Rolf Brattberg säger att Coop inte kände till att torskkvoten kraftigt överskrids. -Vi har bibringats uppfattningen att letternas nätfiske innebär mindre risk för utfiskning än fisket med hjälp av modern elektronik och trålar, säger han.