Vinst för Lantmännen

Bondeägda livsmedels- och lantbrukskoncernen Lantmännen, redovisar en vinst före skatt på 14 miljoner kronor för första kvartalet 2005.

Resultatet kan jämföras med en förlust på 49 miljoner kronor första kvartalet förra året. Omsättningen minskade med från 6,6 till 6,2 miljarder.
Enligt bolaget är det fastighetsförsäljningar och minskade omkostnader som ligger bakom det förbättrade resultatet.
I Lantmännen ingår bland annat Cerealia, med varumärken som Kungsörnen, Axa och Skogaholm.