Privatbanken välkomnar SEB

Bankkoncernen SEB har lagt ett bud på norska Privatbanken, värt cirka 1,1 miljarder norska kronor.
Privatbankens styrelse är positiv till affären

Privatbanken har 14 000 kunder och 35 medarbetare. Banken redovisade förra året en inlåning på 6,2 miljarder kronor och en bolåne- och fastighetsutlåning på sammanlagt 6,1 miljarder kronor.

Privatbanken redovisade en rörelsevinst på 75 miljoner kronor för 2004.SEB anser att Privatbanken, som är en nischbank, kompletterar bankens nuvarande verksamhet i Norge väl.

SEB köpte på söndagen april 9,9 procent av aktierna i Privatbanken och lade på måndagen ett bud på resten av aktierna.

Budet ligger på 17 norska kronor per aktie, vilket motsvarar en premie på 9,7 procent jämfört med Privatbankens senaste stängningskurs på Oslobörsen. Det motsvarar ett sammanlagt värde på de utestående aktierna på 1 071 miljoner norska eller 1 203 miljoner svenska kronor.

SEB har redan fått klartecken för köp av totalt 74,8 procent av aktiekapitalet.

Samordningsvinsterna uppskattas till 75 miljoner kronor årligen inom en tvåårsperiod.

”Privatbanken med sin inriktning mot det övre segmentet på privatmarknaden kompletterar vår position väl och utgör en bas för ytterligare intäktsökningar i Norge”, skriver SEB:s vd Lars Thunell i ett pressmeddelande.

Redan i år väntas Privatbanken bidra positivt till SEB:s vinst per aktie, enligt Lars H Thunell. Budet är villkorat av att SEB får köpa minst 90 procent av aktierna.

Privatbankens styrelse anser att ett uppköp av SEB ger en industriell lösning som tillvaratar aktieägarnas, kundernas och de anställdas intressen, skriver styrelsen i ett uttalande.