Svårt för lokala lantbrukare att sälja till kommuner - men det går

0:39 min

Torbjörn Eriksson, lantbrukare i Tysslinge utanför Örebro är en småskalig producent som lyckas få kontrakt med kommunen trots snåriga regler.

Hushållningssällskapet och LRF tycker att kommunerna i länet borde köpa mer lokalproducerade livsmedel till sina verksamheter som skolor och äldreboenden.

Men en kommun får inte ställa krav på var maten ska produceras i upphandlingar eftersom det är fri handel inom EU. Därför är det svårt får mindre, lokala matproducenter att få kontrakt med kommunen.

– Det är inte helt enkelt att få till, speciellt logistiken med transporter. Det kräver att annat tänk men det är fullt möjligt och kommunen är ganska intresserad av oss som små och lokala, säger Torbjörn Eriksson.

– Men det kan vara svårt för enskilda, vi har varit en producentgrupp på tio-femton stycken som snart har hållit på i tio år

Torbjörn Eriksson berättar att kommuner kan händvisa till ett av Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterium:
– Då ställer man krav och då är det naturbeteskött som är kravet och då är det oftast lokalt, säger han.