Högskolor samverkar i sydost

De tre lärosätena i sydöstra Sverige går samman i en gemensam universitets- och högskoleregion för att bli mer konkurrenskraftiga.

Universitetet i Växjö, Högskolan i Kalmar och Blekinge tekniska högskola ska tillsammans arbeta för bland annat bättre utbud av kultur och service för studenterna på sina respektive orter och smidigare kommunikationer.

Tillsammans med sina värdkommuner och regioner kommer de också att försöka sätta press på staten.