Dåliga rutiner leder till undernäring

Undernäring är ett stort problem bland äldre. Personalen på äldreboenden är dock dålig på att upptäcka undernäring, visar en undersökning gjord vid tre boenden i Malmö. (SR Malmö)