Naturvårdsverket köper mark i Bunge och Fleringe

1:35 min

En ny markaffär utvidgar skyddet för Gotlands natur. Naturvårdsverket köper två fastigheter av NCC Roads - tidigare Nybergs. Marken, på 966 hektar, ligger vid Stucks i Bunge och vid Hau i Fleringe.

Marken gränsar till reservatet Bästeträsk och Naturvårdsverket ser köpet som en möjlighet att utöka skyddet för Gotlands natur. Merparten av marken kommer att skyddas.

Handläggaren på Naturvårdsverket, Bo Lundin, säger att Bästeträsk är ett av de områden där Naturvårdsverket framöver önskar bilda nationalpark.

Området består av små våtmarker, lågvuxen tallskog och hällmarker och där finns flera arter rödlistade växter.

– Vi visste sedan tidigare kontakt med Naturvårdsverket att de ville utöka naturskyddet i området, vilket vi tyckte var en mycket god idé, säger Per Höglund, chef NCC Roads Sverige.