Stora förändringar i kollektivtrafiken mellan Sundsvall och Timrå

Kollektivtrafiken mellan Sundsvall och Timrå görs om helt inför sommaren. För att kunna köra nattbussar även på helgerna har man bland annat dragit in trafiken i vissa områden.

När Din Turs nya turlistan träder i kraft 13 juni har de gamla stomlinjerna 609, 610 och 611 gjorts om till två, 609 och 611. Det innebär nya färdvägar men lika många turer in till Sundsvall från Söråker och Timrå centrum, enligt Din Tur.

En nyhet är att nattbussarna från Sundsvall till Timrå och Söråker på fredag och lördag ska gå även under sommaren i år. Linje 611 blir en snabbtur som i vissa fall startar ända ute i Tynderö, oftast utgår den dock från Söråker. Därefter går den via Torsboda ut på E4 och snabbaste vägen till Timrå E4 och Sundsvall. 609 startar i Söråker och går via Sörberge, Solbacka, Böle, Timrå C, Gångviken, Birsta, Bydalen och Trafikgatan till Sundsvalls busstation.

I Timrå C synkroniseras de två linjerna, det ger passagerarna möjlighet att byta mellan långsam och snabb linje. Nya färdvägen för 609 ger turer till de mest folktäta områdena och där största antalet resande bor.

En försämring är att de som reser till sjukhuset i Sundsvall måste åka in till Sundsvall och byta till Linje 4 på Navet. Nackdelen är att vissa områden får sämre förbindelser.  Samtidigt blir det mer linjelagd skoltrafik som även ska vara tillgänglig för allmänheten. Tack vare skolbussarna så ges nya möjligheter också i områden som saknat kollektivtrafik, exempelvis längs väg 331 Tunbodarna, Åsäng mot Stavreviken och Ljustorp.

Från hösten införs även så kallad anropsstyrd servicetrafik, bussen går när någon ringer och beställer. Det gäller i Ljustorp, Lunde, Bergeforsen, Fagervik och Laggarberg.
– Det stora flertalet som idag reser med kollektivtrafik i Timrå har fått en bättre kollektivtrafik. Några tyvärr sämre, det är ofrånkomligt vid så stora förändringar, säger Per Eriksson trafikplanerare på Länstrafiken som upphandlat och planerat utifrån direktiven från Timrå.

Enligt Din Tur är förändringar är nödvändiga för att klara kostnadsökningar i samband med ny upphandling och samtidigt upprätthålla stommen i trafiken.