STUDIO ETT TISDAG 18 NOVEMBER

Kyrkan och flyktingboende

13 min

Svenska kyrkan har planer på att driva flyktingmottagning i egen regi. På torsdag ska ärkebiskop Antje Jackelen ha ett första möte om det med Migrationsverkets chef Anders Danielsson. Kristina Hellqvist, handläggare för flykting och integrationsfrågor i Svenska Kyrkan och Bert Karlsson, bland annat vd för Jokarjo AB, en av de största aktörerna inom asylboenden.