Inspektionskritik mot stängd AVA

Arbetsmiljöinspektionen är starkt kritisk till stängningen av akutvårdsavdelningen vid Östersunds sjukhus.
Arbetsmiljöinspektionen ifrågasätter hur sjukhusledningen tänker klara arbetsmiljön för personalen och kommer särskilt att följa utvecklingen, säger inspektionen i ett yttrande. De anser inte heller att sjukhuset har klargjort hur man tänker lösa problemet med placering av sängar när ordinarie vårdplatser är upptagna.