Utredning mot polis kan återupptas

Beslutet att lägga ner förundersökningen mot det polisbefäl som skickat e-post med rasistiskt innehåll till Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu ska nu överprövas.

I brevet från polisbefälet uppmanades Malmös kommunalråd att ”dra in sitt gigantiska understöd till alla jävla blattar i Malmö”.

Ärendet lades ner men kan nu komma att prövas igen.

– Det kom rätt många kritiska synpunkter mot åklagarbeslutet om nedläggning. Det gjorde att jag tog beslutet att överpröva ärendet, säger överåklagare Sven Erik Alhem.

Kan vara hets mot folkgrupp
Anledningen till att åklagaren i polisens interna utredningsgrupp beslutade att lägga ner förundersökningen om misstänkt hets mot folkgrupp är att e-postbrevet bara skickades till en person.

Enligt åklagare måste uppgifter spridas till fler personer för att det skall vara fråga om hets mot folkgrupp.

Överåklagare Sven Erik Alhem kommer nu att studera ett liknande fall där en privatperson skickade ett brev till en stadsdelschef. Brevet diariefördes och blev en allmän handling och därmed tillgängligt för alla.

Innehållet i brevet bedömdes som rasistiskt och resulterade i en fällande dom.

”Brevet bör betraktas som allmän handling”
Sven Erik Alhem menar att också det aktuella brevet skall betraktas som allmän handling och tillgängligt för alla.

– Det är väldigt viktigt att samhället håller rent från alla former av rasism och alla former av främlingsfientlighet som har en väldig spridningseffekt i sig, säger han.

Är det särskilt allvarligt att det är frågan om ett polisbefäl?

– Om någon som arbetar inom rättsväsendet ger uttryck för främlingsfientlighet så får det naturligtvis ett mycket starkare genomslag än annars. Därför är det mycket viktigt att man undersöker om det är straffbart, säger överåklagare Sven Erik Alhem.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se