Inför pojk- och flickgympa

-Pojkar och flickor bör inte ha idrottslektioner ihop, säger Leif Martinsson som är idrottslärare på gymnasieskolorna i centrala Karlskrona.
Omkring 15 procent av flickorna i gymnasiet skolkar från idrottstimmarna och Leif Martinsson tror att det bland annat kan bero på att pojkarna tar för stor plats på lektionerna. För att locka fler tjejer till gympan har gymnasierna i Karlskrona ändrat utformingen på lektionerna. Men det räcker inte. -För att komma tillrätta med idrottsskolkande flickor måste föräldrarna ta mer ansvar för sina barns skolgång, säger Leif Martinsson.