Oförändrat för skadad skoteråkare

Tillståndet är allvarligt men stabilt för den snöskoteråkare som flögs med ambulanshelikopter till Universitetssjukhuset i Tromsö i helgen.

Han är den svårast skadade av de fyra norska skoteråkare som körde utför ett 100 meter högt stup nära Låktatjåkka i Kirunafjällen.

Männen deltog i en skotersafari med 17 snöskotrar, men lämnade gruppen på återfärden till Björkliden och körde vilse.