Åsele med på statens urankarta

Staten klartecken till undersökningstillstånd för uranfyndigheter i Sverige omfattar bland annat två områden i Åsele kommun: Lillögda och Tallberg.

Men undersökningstillståndet möter kritik.

Skulle tillståndet leda vidare till en ansökan så kommer Svenska Naturskyddsföreningen att överklaga. Ordföranden Mikael Karlsson säger att uran är ett ämne som är förenat med det mest giftiga avfall som människan skapat.