Här är Västernorrlands mest förorenade platser

1:45 min

I Västernorrland har det funnits cirka 500 sågverk och ett 30-tal pappers- och massafabriker som lämnat efter sig stora föroreningar i marken. Ständigt pågår arbetet med att sanera områdena, men det kan ta tid.

Hur känner du som bor och vistas i närheten av dessa områden? Oroar gifterna dig? Berätta!

I år har det pågått arbete med sanering av tre områden och nu påbörjar Sundsvalls kommun arbetet med att sanera Ankarsviks gamla sågverk på Alnö. Just nu pågår arbetet med att avverka området för att man ska kunna ta nya prover i området och sedan mest troligt påbörja en sanering. Redan tidigare prover visade på så höga halter av arsenik att ett område har varit avspärrat i flera år.

– Om till exempel någon hund skulle äta jorden skulle det finnas en uppenbar risk att den skulle bli dålig, säger Åke Westman, projektledare på mark- och exploateringsavdelningen  på Sundsvalls kommun,

Trots att prover redan 2009 visade på så höga halter arsenik att man var tvungen att spärra av området kommer det gamla sågverket som tidigast vara sanerat under nästa år. Att det tar tid att sanera handlar om att det ska göras flera undersökning som sedan ligger till grund för bidrag från Naturvårdsvrket.

I nuläget finns det runt 200 förorerande områden i Västernorrland som hör till riskklass 1 och 2, vilket innebär att de är så pass förorenade att risken är stor att de kan skada människor eller miljö. Drygt 20 av dessa prioriteras i arbetet med sanering.

I Helgum utanför Sollefteå slutför man i år saneringen av förorenad industrimark efter en gammal impregneringsindustri. Även på Söråkers Udde, utanför Timrå, där det legat miljögifter från flera fabriker är man så gott som färdig med saneringen enligt länsstyrelsen. En av länets mest förorerande platser är Mariebergssågverk, utanför Kramfors. Där pågår arbetet med att sanera sågverket från dioxiner. Problemet med dioxinutsläpp märks på flera sätt i länet.

– Dioxin förekommer i havsörnsägg och i matfisk som lax och strömming, säger Åke Westman.