EU hotar Kinaexport

EU uppmanar Kina att minska sin textilexport till Europa som ökat lavinartat sen världshandelsavtalet med textilkvoter löpte ut vid årsskiftet.

EU hotar nu med nya handelsbegränsningar när det gäller T-shirts och byxor om Kina inte självmant begränsar sin export. 

Europa kan inte bara stå och titta på när detta händer, sa EU:s handelskommissionär Peter Mandelsohn - han befarar att Kina ska dränka Europamarknaden i billig textil. Importen av T-shirts och byxor t.ex. har ökat med mer än 500% under de senaste månaderna och Mandelsohn vill nu göra grundliga marknadsundersökningar av nio olika kategorier av kinesisk textil för att se hur handeln utvecklats.

Om dessa undersökningar visa alarmerande ökningar av importen kan resultatet bli nya kvoter för den kinesiska textilexporten till Europa. Enligt EU:s handelskommissionär kan dessa handelsbegränsingar träda i kraft inom 150 dagar men EU-s regeringar är oeniga om hur den väldiga ökningen av vissa textilier och kläder från Kina ska bemötas.

Sverige, Danmark, Nederländerna och Tyskland varnar för att införa protektionism i Europa, men länder som Frankrike, Portugal och Italien som själva har stor textilproduktion vill att undersökningarna av hur mycket importen från Kina ökat ska omfatta 20 olika textilprodukter istället för nio, och kräver att undersökningarna ska genomföras snabbare än på de fem månader som EU-kommissionen föreslår.

Kerstin Brostrand,Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se