Information om kliande larv

Allmänheten på Gotland ska informeras om den så kallade tallprocessionsspinnaren som kan orsaka klåda och allergiska reaktioner hos människor.

Länsstyrelsen ska bland annat göra en informationsbroschyr om vilka besvär larven kan orsaka.
Dessutom ska det göras insatser för att begränsa spinnarens utbredning, bland annat genom röjning i skogen.

Tallprocessionsspinnaren är en fjäril som framför allt finns på södra Gotland och på delar av Öland och förra sommaren var det en invasion av larver på södra Gotland, som orsakade svår klåda hos folk.

Det har framförts krav på att larven ska utrotas, men problemet är att den är rödlistad och skyddsvärd.