Kommunen säljer fastighet på Talludden

Drygt 1,2 miljoner kronor tycker kommunens tekniska förvaltning att Gotlandshem ska betala för en 10 000 kvadratmeter stor fastighet vid Talludden norr om Visby.

Gotlandshem har planer på att köpa fastigheten för att bygga 24 lägenheter i fastigheten, som beräknas stå klara för inflyttning till den första juni nästa år.

Tekniska förvaltningens förslag på köpeskillingen har lämnats till kommunstyrelsen, som i sin tur ska ta ställning till priset.