Fack utbildar mot löneskillnader

Fackförbundet Sif i Norrbotten gör nu en kraftfull satsning för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

De sista trettio åren har det inte skett mycket med jämställdheten när det gäller lönefrågor. Kvinnor tjänar idag 2000 kronor mindre i månaden än män - utan anledning.

Alla arbetsgivare är skyldiga att varje år göra en lönekartläggning - just för att se till så att inte finns några löneskillnader utan anledning. Problemet är att det enligt Sif bara är 35 procent av företagen som gör lönekartläggning årligen.

Dessutom ska en lönekartläggning göras tillsammans med facket vilket det ofta slarvas med.

Nu ska de fackliga representanterna på arbetsplatserna få gå utbildningar och få råd och stöd hur en korrekt lönekartläggning ska gå till. Pilotprojekt har redan startat i Malmberget och Kalix.