Fel kasta ut lesbiskt par från krogen

Uppdaterad 15:15
Svea Hovrätt gick på måndagen emot tingsrättens dom och fällde den restaurangägare i Stockholm som åtalats för olaga diskriminering för att han avvisade ett lesbiskt par från sin restaurang för snart två år sedan.

– Den här domen är väldigt glädjande. Vi har fått gehör för vår argumentation i alla delar. Det är en viktig dom därför att den skickar en tydlig signal till näringsidkare och andra att det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter.

– Rätten till likabehandling är en viktig fråga också när det gäller sexuell läggning, säger Hans Ytterberg, ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Domen ger kvinnorna rätt
Det var sommaren 2003 som det lesbiska paret gick på restaurang i Stockholm tillsammans med vänner. Vid bordet kysstes och kramades de båda kvinnorna när restaurangägaren krävde att de lämnade restaurangen.

Domen på måndagen i hovrätten ger kvinnorna rätt, de har diskriminerats på grund av sin sexuella läggning.

Den tidigare domen i Stockholms tingsrätt friade restaurangägaren eftersom det enligt rätten inte kunde bevisas att det var på grund av sin sexuella läggning som kvinnorna avvisades från restaurangen.

Hovrätten tolkar lagen annorlunda
Men hovrätten tolkar lagen om förbud mot diskriminering annorlunda. Om den drabbade kan visa att det fanns rimliga skäl att anta att han eller hon blivit diskriminerad, säger lagen att restaurangägaren i det här fallet är skyldig att bevisa motsatsen.

Hovrätten anser att det är tydligt att mannen varken kunnat styrka att kvinnornas sexuella läggning inte var anledningen till att de fick lämna restaurangen eller att han skulle ha handlat likadant om fallet hade gällt ett heterosexuellt par.

Därför har krogägaren gjort sig skyldig till diskriminering, och en allvarlig kränkning, och han döms att betala 50 000 kronor i skadestånd till kvinnorna.

– Det är fantastiskt, ofattbart roligt, underbart. Den här domen visar att vi har lika stor rätt att visa varandra ömhet och kärlek som alla olikkönade har i samhället, säger en av de drabbade kvinnorna, Susanne Gustavsson.

Den dömde restaurangägaren vill inte medverka i Ekot, men hans advokat Leif Silbersky säger att det är troligt att domen, som är prejudicerande, kommer att överklagas till Högsta domstolen.

Therese Bergstedt
therese.bergstedt@sr.se

Anja Sundberg
anja.sundberg@sr.se