Bilförare irriterar sig ofta i onödan

Gunilla Björklund på Högskolan Dalarna har undersökt varför så många människor blir arga och irriterade då de kör bil. Hon har frågat 100 personer hur de tänker och känner då de kör bil. Och hon upptäckte då att många blir irriterade helt i onödan.

Bristen på kommunikation är en orsak, säger hon.
- Man möts, och sedan försvinner man åt varsitt håll, därför är det lättare att missförstånd uppstår, jämfört med andra situationer där man kan reda ut saker, säger hon till Dalanytt.

- Vi tror att andra beter sig dumt på grund av något i deras personlighet; att det är en dålig förare, en idiot. Men om vi själva gör något dumt så beror det på ett misstag eller på situationen, säger Gunilla Björklund.

I situationer då det inte finns en annan bilist att skylla problemen på blir bilförarna inte lika irriterande. Vägbyggen och liknande saker har vi större förståelse för.

Irriterade kör sämre
Själva irritationen kan vara farlig, i och med att den påverkar föraren negativt.
- Irritationen kan påverka uppfattningsförmågan och uppmärksamheten, så att vi inte ser andra trafikanter i tid. Den påverkar också den motoriska förmågan så att vi kör ryckigare, säger Gunilla Björklund.